MAOMBI YA NAFASI YA MWENYEKITI WA KIGODA CHA SHEIKH ABEID AMANI KARUME CHA UKOMBOZI NA MAENDELEO YA AFRIKA